Skip to main content

Kinderen groeien gezond en veilig op

Een deel van de kinderen in Almere groeit op in een ongezonde en/of onveilige omgeving of in een situatie waardoor ze op achterstand raken. Dit komt bijvoorbeeld door problemen van hun ouders (laag opleidingsniveau, verstandelijke beperking, verslavingen, schulden). Almere streeft ernaar een stad te zijn waarin kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • het aandeel kinderen met een gezond gewicht;
  • het aandeel kinderen dat geestelijk of lichamelijk wordt mishandeld (zelfrapportage);
  • het aandeel tieners dat een ongewenste seksuele ervaring heeft gehad (zelfrapportage);
  • het aantal meldingen van kindermishandeling.

Een kanttekening bij de laatste indocator is dat er sinds de oprichting van Veilig Thuis geen vergelijkbare cijfers meer zijn over meldingen van kindermishandeling.