Skip to main content

De ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot

Niet alle jongeren zijn goed voorbereid op een succesvolle toekomst. Dit komt bijvoorbeeld doordat hun vaardigheden en talenten onvoldoende zijn ontwikkeld of omdat ze onvoldoende zijn ondersteund bij hun ontwikkeling. Daarom streeft Almere naar het vergroten van de ontwikkelkansen en vaardigheden van kinderen en jongeren. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • het aandeel voortijdige schoolverlaters;
  • het aandeel zwakke basisscholen en middelbare scholen;
  • sportdeelname van kinderen en jongeren;
  • het aandeel jongeren dat in de vrije tijd kunstzinnig of creatief actief is.