Skip to main content

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

Er zijn Almeerders die financieel (tijdelijk) niet op eigen benen kunnen staan. Almere streeft ernaar dat meer Almeerders financieel zelfredzaam zijn. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • het aandeel Almeerders dat niet of met moeite kan rondkomen van het eigen inkomen;
  • het aantal aanmeldingen bij PLANgroep;
  • het aantal vonnissen tot huisuitzetting.

Een kanttekening bij de laatste indicator is dat het niet mogelijk bleek om het aantal vonnissen tot huisuitzetting te actualiseren.