Skip to main content

Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling en zorg

De toegang tot informatie, noodzakelijk advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg kunnen meer laagdrempelig en samenhangend worden georganiseerd. Almere streeft ernaar dat meer Almeerders toegang hebben tot deze zaken. We geven een beeld van de toegankelijkheid van de sociale infrastructuur aan de hand van de mate van tevredenheid over het telefonisch contact met Werk & Inkomen en de wijkteams.

Twee indicatoren houden enig verband met de mate waarin (vroeg)tijdige ondersteuning escalatie van problemen voorkomt:

  • het aantal geregistreerde daklozen;
  • het aantal ondertoezichtstellingen.