Skip to main content

Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl

Een ongezonde leefstijl is nadelig voor inwoners zelf en potentieel ook voor de maatschappij als geheel. Daarom streeft Almere naar het vegroten van het aandeel Almeerders met een gezonde leefstijl. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • het aandeel Almeerders dat gezond beweegt;
  • het aandeel volwassenen met een gezond gewicht;
  • het aandeel geregistreerde verslaafden.