Skip to main content

Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag

Een deel van de Almeerders mist maatschappelijke accommodaties die (voldoende) aansluiten op hun behoeften. Almere streeft naar een aanbod van (vrijetijds)voorzieningen dat beter is afgestemd op de vraag van inwoners. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • de mate van tevredenheid over de aanwezigheid van sociale voorzieningen in de buurt;
  • het aandeel Almeerders dat culturele voorzieningen mist in Almere;
  • het aandeel Almeerders dat sportvoorzieningen mist in Almere.