Skip to main content

Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving

In specifieke buurten en wijken zijn inwoners en bedrijven onvoldoende betrokken bij sociale verbanden. Almere wil bereiken dat inwoners en het bedrijfsleven meer betrokken raken bij de eigen leef- en woonomgeving. Dit leidt naar verwachting tot verbetering van (sociale verbanden in) buurten, wijken en de stad als geheel. De bijbehorende indicatoren zijn:

  • de sociale cohesie in buurten;
  • rapportcijfers voor de leefbaarheid in buurten;
  • het aandeel inwoners dat zich inzet voor de eigen buurt.

We zoeken nog naar een betere indicator voor inzet voor de buurt. Almere meer de huidige indicator namelijk niet meer sinds de nulmeting. Een nieuwe indicator neemt idealiter ook de inzet van bedrijven, organisaties en burgerinitiatieven mee.