Skip to main content

Verblijf en opvang

Sommige mensen kunnen (tijdelijk) niet zelfstandig wonen vanwege een opeenstapeling van ernstige problemen. Zij kunnen gebruikmaken van een plek in de maatschappelijke opvang. Ze werken samen met hulpverleners toe naar een zelfstandig bestaan en wonen. Mensen die vanwege hun beperkingen niet binnen afzienbare tijd zelfstandig kunnen wonen, kunnen verblijven in een voorziening voor beschermd wonen. Hieronder zijn gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom.