Skip to main content

Ondersteuningsarrangementen Wmo

Sinds juli 2018 werkt Almere met zogeheten ondersteuningsarrangementen voor inwoners die gebruikmaken van individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp. Ondersteuningsarrangementen bieden de mogelijkheid om verschillende soorten ondersteuning met elkaar te combineren. Er is veel ruimte voor maatwerk. Dit betekent dat:

  • inwoners met een hulpvraag één contactpersoon hebben voor de ondersteuning binnen de arrangementen. Aanbieders werken (waar nodig) samen om individuele begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp gecombineerd te kunnen aanbieden;
  • de ondersteuning is afgestemd op hoe uw situatie nú is. Samen met uw aanbieder heeft u namelijk de ruimte om te bepalen welke ondersteuning wanneer nodig is. Gaat het wat minder goed? Dan is er tijdelijk meer ondersteuning mogelijk. En gaat het weer wat beter, dan wordt de ondersteuning minder. Waar nodig kan de ondersteuning maandelijks of zelfs wekelijks meebewegen met iemands ondersteuningsbehoefte. Daarvoor hoeft de persoon tussentijds niet terug naar het wijkteam.

Er zijn vier arrangementen gericht op de expertise die nodig is om inwoners goed te helpen:

  • psychische en psychosociale problemen;
  • lichte verstandelijke beperkingen;
  • cognitieve achteruitgang en dementie;
  • lichamelijke achteruitgang en niet-aangeboren hersenletsel.

De arrangementen zijn in verschillende pakketten van licht tot zwaar beschikbaar.