Skip to main content

Ondersteuning thuis

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig vanwege psychische, verstandelijke of sociale problemen. De ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op het leren voor zichzelf te zorgen of op het omgaan met geld. Het kan ook gaan om begeleiding bij sociale situaties. Bijvoorbeeld bij gedrag thuis, op school of werk of bij vrienden. Onder de categorie ondersteuning thuis verstaan we individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, dagbesteding en overige gezins- of groepsgerichte ondersteuning. Hieronder zijn gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom. Sinds juli 2018 maken de individuele begeleiding en dagbesteding deel uit van de zogeheten ondersteuningsarrangementen (in combinatie met huishoudelijke hulp).