Skip to main content

Meldingen bij de wijkteams

Op deze pagina ziet u hoeveel meldingen de wijkteams verwerken en hoe ze worden afgehandeld. We hanteren de volgende definities:

  • Meldingen: mensen met een ondersteuningsvraag kunnen zichzelf melden bij de wijkteams of worden gemeld worden door een professional. Dit verloopt via het gemeentelijke telefoonnummer 14 036, de spreekuren van de wijkteams of het online meldingsformulier.
  • Afhandeling meldingen: meldingen kunnen worden afgehandeld door de vraag direct te beantwoorden, door de inwoner te verwijzen naar een specialist (bijvoorbeeld van de schuldhulpverlening), door de melding verder te behandelen via het wijkteam/stadhuis of door registratie (bij vragen die thuishoren bij een andere instantie).
  • Aanmeldingen: na een melding volgt een aanmelding bij het wijkteam. Een wijkwerker inventariseert de vraag in een eerste gesprek. Een deel van de aanmeldingen kan het wijkteam zelf afhandelen met een advies, een doorverwijzing of een kort hulptraject (bijvoorbeeld door een maatschappelijk werker).
  • Plannen: bij een deel van de aanmeldingen is een onderzoek nodig, vaak met huisbezoek. Dit onderzoek resulteert in een ondersteuningsplan, waarin de wijkwerker en de inwoner samen bepalen wat de beste oplossing is voor ervaren problemen.
  • Maatwerkvoorzieningen: een deel van de plannen voorziet in het toekennen van één of meer beschikkingen voor Wmo-ondersteuning (bijvoorbeeld een woningaanpassing).