Skip to main content

Hulpmiddelen en diensten

Mensen die vanwege een ziekte of beperking minder mobiel zijn, kunnen hier ondersteuning bij krijgen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een traplift, een scootmobiel of een taxi op afroep. Onder hulpmiddelen en diensten verstaan we woondiensten en - voorzieningen, vervoersdiensten en -voorzieningen, rolstoelen en overige hulpmiddelen. Hieronder zijn gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom.