Skip to main content

CBS-cijfers Wmo

Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt gegevens over het Almeerse gebruik van allerlei typen Wmo-ondersteuning. Er zijn gegevens over:

  • maatwerkarrangementen: alle typen maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo;
  • huishoudelijke hulp;
  • ondersteuning thuis: (begeleiding, dagbesteding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, overige ondersteuning);
  • verblijf en opvang (maatschappelijke opvang, beschermd wonen);
  • hulpmiddelen en diensten (woondiensten en -voorzieningen, vervoer, rolstoelen, overige hulpmiddelen).