Skip to main content

Uitgaven aan samenkracht

Gemeenten proberen inwoners die zich melden met een hulpvraag in eerste instantie te helpen met een advies, kortdurende ondersteuning door generalistische hulpverleners, of algemeen toegankelijke voorzieningen. Bij gebrek aan beter vergelijkbare gegevens vergelijken gemeenten hun uitgaven aan dit soort ondersteuning in euro’s  per 1.000 inwoners. Dit wordt geregistreerd onder de noemer ‘samenkracht en burgerparticipatie’.