Skip to main content

CBS-cijfers beschermd wonen

Hieronder is het aantal per 1.000 inwoners te zien die gebruikmaken van beschermd wonen in Flevoland en in andere centrumregio's. Almere is centrumgemeente voor Flevoland. Dit betekent dat Almere budget krijgt van het Rijk om deze taak uit te voeren en overleg hierover te voeren met de regiogemeenten.