Spring naar hoofd-inhoud

Wmo-ondersteuning aan volwassenen

Dit onderdeel van de monitor geeft informatie over het gebruik van ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor het presenteren van de cijfers gebruiken we in deze monitor gegevens uit twee bronnen:

  • Gegevens uit interne databanken van de gemeente Almere. Deze zijn gebaseerd op gegevens die zorgaanbieders doorgeven aan de gemeente. 
  • Gegevens uit landelijke databanken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze zijn gebaseerd op het berichtenverkeer van zorgaanbieders met het CBS. Deze cijfers zijn vooral van belang om trends in Almere te kunnen vergelijken met die in andere steden. De gegevens zijn echter minder gedetailleerd en actueel dan die uit de gemeentelijke databanken.

Almeerders gebruiken relatief weinig Wmo-ondersteuning ten opzichte van inwoners van vergelijkbare gemeenten. Vergeleken met voorgaande jaren is er wel sprake van een stijging. In het eerste half jaar van 2017 ligt het gebruik zo'n 4% hoger dan twee jaar eerder. Een waarschijnlijke verklaring is het toenemende aantal 75-plussers. Dit impliceert dat de groei de komende jaren kan aanhouden. Klik op een van onderstaande vormen van ondersteuning of gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom. Er zijn ook gegevens beschikbaar over meldingen bij de wijkteams en de afhandeling daarvan. Tot slot zijn er gegevens over de uitgaven aan vrij toegankelijke ondersteuning in de wijken en de uitgaven aan de wijkteams. Deze zijn vergeleken met gemeenten van vergelijkbare grootte.