Spring naar hoofd-inhoud

Re-integratievoorzieningen (per 1.000 inwoners)

Re-integratievoorzieningen zijn er om ervoor te zorgen dat mensen met een bijstandsuitkering uiteindelijk weer zelf hun inkomen kunnen verdienen met betaald werk. De gemeente zet re-integratievoorzieningen in voor inwoners die belemmeringen ervaren om weer aan het werk te komen. Voorbeelden zijn loonkostensubsidie, een jobcoach of vervoer naar het werk. Een inwoner kan in één periode meerdere voorzieningen gebruiken. Hieronder zijn gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom in aantallen per 1.000 inwoners van 15 tot en met 64 jaar.

Almere zet per inwoner meer re-integratievoorzieningen int dan gemiddeld: 28 per 1.000 inwoners tegen 22 in andere gemeenten van vergelijkbare omvang.

Er starten in Almere meer re-integratievoorzieningen dan in andere gemeenten, al is dit verschil sinds 2015 steeds kleiner geworden. Het aantal beëindigde voorzieningen daalt in Almere sterk en komt daarmee dichter bij de gemiddelde uitstroom in andere gemeenten.

Laatst bijgewerkt: april 2020