Skip to main content

Re-integratievoorzieningen (absolute aantallen)

Re-integratievoorzieningen zijn er om ervoor te zorgen dat mensen met een bijstandsuitkering uiteindelijk weer zelf hun inkomen kunnen verdienen met betaald werk. De gemeente zet re-integratievoorzieningen in voor inwoners die belemmeringen ervaren om weer aan het werk te komen. Voorbeelden zijn loonkostensubsidie, een jobcoach of vervoer naar het werk. Een inwoner kan in één periode meerdere voorzieningen gebruiken. Hieronder zijn gegevens te zien over gebruik, instroom en uitstroom in absolute getallen.