Spring naar hoofd-inhoud

CBS-cijfers bijstand grote steden

Hieronder is het aantal per 1.000 inwoners te zien die gebruikmaken van bijstandsgerelateerde uitkeringen in de betreffende leeftijdsgroep (tot en vanaf de AOW-leeftijd). Vergelijkingsgemeenten zijn gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners.

In Almere krijgen relatief iets meer mensen een bijstandsgerelateerde uitkering dan in andere steden. Vooral vanaf de AOW-leeftijd zijn er meer Almeerders met een bijstandsgerelateerde uitkering dan in andere steden. Mogelijk hangt dit samen met de bevolkingsopbouw van Almere. Ten eerste zijn Almeerse senioren relatief jonger dan senioren in andere steden. Daardoor zijn er onder de Almeerse senioren ook meer tweepersoonshuishoudens dan elders, en dus ook meer personen met een bijstandgerelateerde uitkering. Ten tweede zijn er onder de Almeerse senioren relatief meer mensen die in het buitenland geboren zijn dan onder senioren in andere steden. Zij hebben door verblijf in het buitenland niet een volledig AOW kunnen opbouwen en doen daarom beroep op een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Laatst bijgewerkt: juni 2020