Skip to main content

Bijstandsuitkeringen

Onderstaande figuur toont het aantal uitkeringen verstrekt aan inwoners van 15 jaar tot aan de AOW-leeftijd en van de AOW-leeftijd en ouder. Een uitkering aan een (echt)paar telt als één uitkering aan twee inwoners. Deze personen kunnen zowel in Nederland als in het buitenland wonen. De gegevens gaan over de bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen.