Skip to main content

Bijstandsuitkeringen

Onderstaande figuur toont het aantal personen dat op de eerste dag van een kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober) gebruikmaakt van een bijstandsuitkering. Een uitkering aan een getrouwd stel telt daarbij als twee personen. Personen die binnen dertig dagen na uitstroom weer instromen in de bijstand, tellen niet mee als uit- of instroom. Personen die in- en uitstromen binnen een kwartaal met meer dan dertig dagen tussen beide gebeurtenissen tellen wel mee als in- of uitstroom.