Spring naar hoofd-inhoud

Ondersteuning via de Participatiewet

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Ook mensen met een arbeidsbeperking. Inwoners kunnen een bijstandsuitkering aanvragen als ze onvoldoende inkomen of vermogen hebben om van te leven.

Voor het presenteren van de cijfers gebruiken we in deze monitor gegevens uit twee bronnen:

  • Gegevens uit interne databanken van de gemeente Almere;
  • Gegevens uit landelijke databanken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Almere krijgen relatief iets minder personen een bijstandsuitkering dan in andere steden van vergelijkbare omvang (5% tegen 5,2% in andere steden). Er worden per inwoner wel meer re-integratievoorzieningen ingezet dan gemiddeld: 33 per 1.000 inwoners tegen 23 in andere steden van vergelijkbare omvang. Klik op een van onderstaande thema's om gegevens te zien over het gebruik van uitkeringen en re-integratievoorzieningen.