Skip to main content

Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) is een gewenst alternatief voor begeleid of behandeld wonen in een instelling. Jeugdigen hebben er baat bij om thuis op te groeien of op een plek die zo veel mogelijk lijkt op een gewoon gezin. Oók als er (ernstige) problemen zijn. Gemeenten en jeugdhulpaanbieders creëren daarom steeds meer mogelijkheden om 24-uurszorg (deels) in de eigen omgeving van gezinnen te bieden. Het VPT is hier een uitwerking van.

De doelgroep van het Volledig Pakket Thuis bestaat uit jeugdigen bij wie de inschatting is dat zij zich positief en veilig kunnen ontwikkelen met behandeling, verzorging, begeleiding en/of respijtzorg in (en vanuit) het eigen (pleeg)gezin. Het is ook een van de leveringsvormen binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Door het Volledig Pakket Thuis beschikbaar te hebben binnen de jeugdhulp, is waar nodig doorlopende hulp mogelijk wanneer de jeugdige 18 jaar wordt. Voor het gebruik van het Volledig Pakket Thuis zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.