Skip to main content

Pleegzorg

Pleegzorg is bedoeld voor jeugdigen die thuis niet veilig zijn en/of voor wie jeugdhulp thuis niet of onvoldoende mogelijk is. Bij voorkeur plaatsen we jeugdigen dicht bij huis, bij familie of bekenden van het gezin (netwerkpleegzorg). Als dat niet kan, heeft de pleegzorgaanbieder een diversiteit aan ‘bestandsgezinnen’. Bij noodsituaties is direct pleegzorg mogelijk (crisispleegzorg). In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat meer jeugdigen in pleeggezinnen gaan wonen als alternatief voor begeleid en behandeld wonen. Sinds 2018 kan pleegzorg doorlopen tot de jeugdige 23 jaar wordt, mits er een perspectiefplan ligt voor de periode daarna. Voor het gebruik van pleegzorg zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.