Skip to main content

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

Wanneer de veiligheid en ontwikkeling van een kind wordt bedreigd (bijvoorbeeld omdat ouders de opvoeding niet aan kunnen), kan de rechter besluiten tot een jeugdbeschermingsmaatregel. Dit kan ondertoezichtstelling, voogdij of onmiddellijke uithuisplaatsing zijn. Begeleiding zonder maatregel is een preventieve interventie voor gezinnen waar (nog) geen maatregel jeugdbescherming van kracht is.

Jeugdreclassering wordt opgelegd aan jongeren van 12 jaar en ouder die een zwaarder strafbaar feit hebben gepleegd en die het risico lopen om verder de criminaliteit in te raken als er niet wordt ingegrepen. Het bestaat uit een combinatie van intensieve hulp aan en toezicht op een jongere. Het doel is deze weer op het rechte pad te brengen en te houden.