Skip to main content

Gesloten jeugdzorg

Jeugdigen in de gesloten jeugdzorg hebben problemen die hun ontwikkeling naar volwassenheid ernstig belemmeren. Gesloten jeugdzorg vindt plaats in een instelling. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk gesloten jeugdzorg alleen kortdurend en bij hoge uitzondering wordt ingezet. Verder willen we dat jeugdigen zo snel mogelijk niet meer ver buiten Almere in een instelling worden geplaatst. Kinderen onder de 12 jaar zouden nooit in de gesloten jeugdzorg moeten zitten. Voor het gebruik van gesloten jeugdzorg zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.