Skip to main content

Crisispleegzorg

Crisispleegzorg is pleegzorg die direct mogelijk is in noodsituaties. Het is bedoeld voor jeugdigen die thuis acuut onveilig zijn. In de praktijk eindigt een crisisplaatsing in een pleeggezin vaak in een meer langdurige pleegzorgplaatsing. Dat is ook in het belang van het kind. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat meer jeugdigen in pleeggezinnen gaan wonen als alternatief voor begeleid en behandeld wonen. Sinds 2018 kan pleegzorg doorlopen tot de jeugdige 23 jaar wordt, mits er een perspectiefplan ligt voor de periode daarna. Voor het gebruik van crisispleegzorg zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.