Skip to main content

Crisisopvang

Crisisopvang is er voor de onmiddellijk opvang van jeugdigen bij een crisis thuis. Bijvoorbeeld door ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling, het plotseling overlijden van de ouders of een onverwacht escalerende opvoedsituatie. De plaatsing is zo kort mogelijk en duurt officieel niet langer dan 28 dagen. Voor het gebruik van crisisopvang zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.