Skip to main content

CBS-cijfers jeugdreclassering

Jeugdreclassering wordt opgelegd aan jongeren van 12 jaar en ouder die een zwaarder strafbaar feit hebben gepleegd en die het risico lopen om verder de criminaliteit in te raken. Het is een combinatie van intensieve hulp aan en toezicht op een jongere. Het doel is om hem of haar weer op het rechte pad te brengen en te houden. Onderstaande figuur toont het aantal jongeren met jeugdreclassering als percentage van het totaal aantal jongeren (12-22 jaar) in Almere en in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners.