Skip to main content

CBS-cijfers jeugdhulp grote steden

Hieronder zijn de percentages jeugdigen tot 18 jaar te zien die jeugdhulp (met en zonder verblijf) krijgen in Almere en in andere steden met 100.000 tot 300.000 inwoners.