Skip to main content

CBS-cijfers jeugdhulp

Hieronder zijn de aantallen jeugdigen te zien die jeugdhulp krijgen als percentage van het totaal aantal jeugdigen in Almere en in andere gemeenten. Er zijn gegevens over het totaal van jeugdhulp. Daarnaast is er een uitsplitsing naar jeugdhulp zonder en met verblijf.