Skip to main content

Jeugdbescherming

Wanneer de veiligheid en ontwikkeling van een kind wordt bedreigd (bijvoorbeeld omdat ouders de opvoeding niet aan kunnen), kan de rechter besluiten tot een jeugdbeschermingsmaatregel. Dit kan ondertoezichtstelling, voogdij of onmiddellijke uithuisplaatsing zijn. Onderstaande figuur toont het aantal kinderen met jeugdbescherming als percentage van het totaal aantal kinderen (0-18 jaar) in Almere en in andere gemeenten met 100.000 tot 300.000 inwoners.