Skip to main content

Behandeling psychiatrie specialistisch

Behandeling psychiatrie specialistisch noemden we voorheen ook wel de specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz specialistisch). Het gaat om behandeling voor verschillende stoornissen. Bijvoorbeeld angsten, gedragsproblemen, autisme, eetstoornissen of ernstige enkelvoudige dyslexie. De behandeling kan - na een uitgebreide diagnose - bestaan uit gesprekken, oefeningen en/of medicijnen. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van jeugd-ggz daalt. Lichtere vormen van behandeling en begeleiding of hulp van een praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk kunnen een passend alternatief zijn.