Spring naar hoofd-inhoud

Behandeling psychiatrie specialistisch

Behandeling psychiatrie specialistisch noemden we voorheen ook wel de specialistische geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz specialistisch). Het gaat om behandeling voor verschillende stoornissen. Bijvoorbeeld angsten, gedragsproblemen, autisme, eetstoornissen of ernstige enkelvoudige dyslexie. De behandeling kan - na een uitgebreide diagnose - bestaan uit gesprekken, oefeningen en/of medicijnen. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van jeugd-ggz daalt. Lichtere vormen van behandeling en begeleiding of hulp van een praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk kunnen een passend alternatief zijn.

De Jeugdwet geeft huisartsen de bevoegdheid om gemeentelijke jeugdhulp in te zetten. In de praktijk verwijzen huisartsen vooral naar behandeling psychiatrie en dan met name de specialistische variant. De gemiddelde kosten per behandeling lijken toe te nemen. De gemeente wil hier meer grip op krijgen. Wat maakt dat huisartsen zo vaak verwijzen naar specialistische behandeling? De gemeente consulteert aanbieders om samen te komen tot een innovatieagenda. Hiermee willen we bereiken dat behandeling psychiatrie waar nodig beter aansluit bij de behoefte en betaalbaar blijft.

Er is sprake van een stijging van het gebruik van complexe behandeling psychiatrie (bijvoorbeeld forensische psychiatrie en behandeling van eetstoornissen). Dit aanbod is samen met de Flevolandse gemeenten ingekocht. Het lukt aanbieders van complexe behandelingen niet altijd om binnen vijf werkdagen het eerste contact te leggen na een verwijzing. In enkele gevallen lukt het aanbieders ook niet om binnen de afgesproken tijd te starten met de behandeling. De regiogemeenten vragen hier aandacht voor in de gesprekken met aanbieders.

Behandeling voor ernstige enkelvoudige dyslexie is ook onderdeel van behandeling psychiatrie specialistisch. Alleen kinderen op de basisschool komen in aanmerking voor dyslexiezorg. Er zijn vier zorgniveaus. Zorgniveaus 1 tot en met 3 vallen onder de verantwoordelijkheid van basisscholen. Bij ernstige enkelvoudige dyslexie is sprake van zorgniveau 4. De verantwoordelijkheid voor het aanbieden van behandeling ligt in dat geval bij de gemeente. De uitgaven aan dyslexiebehandeling zijn zowel in 2018 als in 2019 rond de € 650.000.

Laatst bijgewerkt: april 2020