Skip to main content

Behandeling psychiatrie regulier

Behandeling psychiatrie regulie noemden we voorheen ook wel de generalistische basis-geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz basis). Het is behandeling voor jeugdigen met lichte tot matige psychische klachten. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van jeugd-ggz daalt. Lichtere vormen van behandeling en begeleiding of hulp van een praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk kunnen een passend alternatief zijn.