Spring naar hoofd-inhoud

Behandeling psychiatrie regulier

Behandeling psychiatrie regulier noemden we voorheen ook wel de generalistische basis-geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-ggz basis). Het is behandeling voor jeugdigen met lichte tot matige psychische klachten. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van jeugd-ggz daalt. Lichtere vormen van behandeling en begeleiding of hulp van een praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk kunnen een passend alternatief zijn.

De Jeugdwet geeft huisartsen de bevoegdheid om gemeentelijke jeugdhulp in te zetten. In de praktijk verwijzen huisartsen vooral naar behandeling psychiatrie en dan met name de specialistische variant

Laatst bijgewerkt: april 2020