Skip to main content

Behandeling lichte verstandelijke beperking

Behandeling lichte verstandelijke beperking is diagnostiek en therapie gericht op jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van behandeling daalt. Lichtere vormen begeleiding kunnen een passend alternatief zijn.