Skip to main content

Behandeld wonen

Het behandeld wonen biedt een veilige woonplek aan jeugdigen die (tijdelijk) niet in het eigen gezin of netwerk kunnen verblijven. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat de inzet van jeugdhulp met verblijf daalt. Passende alternatieven zijn bijvoorbeeld intensieve begeleiding in de thuissituatie of opvang in een pleeggezin of gezinshuis. Binnen de jeugdhulp met verblijf streven we naar minder inzet van behandeld wonen en meer inzet van begeleid wonen. Voor het gebruik van behandeld wonen zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.