Skip to main content

Begeleiding

Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse bezigheden. Daarnaast zijn er handelingen om de opgroei- en opvoedsituatie in gezinnen te versterken. De begeleiding kan ook gericht zijn op het (tijdelijk) overnemen van zorgtaken (respijtzorg). In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat het gebruik van begeleiding stijgt. Het kan namelijk een passend alternatief zijn voor jeugdhulp met verblijf.