Spring naar hoofd-inhoud

Begeleiding

Bij begeleiding basis gaat het om oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden. Daarnaast helpt het om de opgroei- en opvoedsituatie te versterken en deze beter te laten aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de jeugdige. Soms is het nodig om (tijdelijk) zorgtaken over te nemen van de ouder(s) of opvoeder(s). We spreken dan van respijtzorg. Begeleiding specialistisch is aan de orde als er sprake is van meervoudige opgroei- en opvoedproblemen én als er een gezinsaanpak nodig is.

Begeleiding is een van de drie soorten contracten (percelen) met aanbieders van jeugdhulp zonder verblijf. De andere twee soorten contracten zijn voor behandeling op grondslag psychiatrie (regulier en specialistisch) en behandeling op grondslag lichte verstandelijke beperking.

Het gebruik van begeleiding steeg in 2019. De toename gaat gepaard met een gedaalde (en nu gestabiliseerde) inzet van behandeling voor jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking. Het past in de transitieopgaven om jeugdhulp meer in de eigen omgeving van gezin en school aan te bieden. De groei in het gebruik van begeleiding past in deze beweging.

Laatst bijgewerkt: april 2020