Skip to main content

Begeleid wonen

Het begeleid wonen biedt een veilige woonplek aan jeugdigen die (tijdelijk) niet in het eigen gezin of netwerk kunnen verblijven. In de totale transformatieopgave van de jeugdhulp is het wenselijk dat de inzet van jeugdhulp met verblijf daalt. Passende alternatieven zijn bijvoorbeeld intensieve begeleiding in de thuissituatie of opvang in een pleeggezin of gezinshuis. Binnen de jeugdhulp met verblijf streven we naar meer inzet van begeleid wonen en minder inzet van behandeld wonen. Voor het gebruik van begeleid wonen zijn voor 2019 nog geen cijfers bekend.