Skip to main content

Combinaties van ondersteuning (relatieve aantallen)

Mensen met problemen op meerdere terreinen moeten passende hulp en ondersteuning krijgen. Het streven is dat die hulp en ondersteuning zijn afgestemd op de behoeften van Almeerders, ongeacht via welk wettelijk kader dat gebeurt. Huishoudens kunnen gebruikmaken van meer voorzieningen via één wet (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een rolstoel) of via meerdere wetten (bijvoorbeeld dagbesteding en een bijstandsuitkering). We tonen het aantal huishoudens per 1.000 die gebruikmaken van voorzieningen en regelingen, ongeacht de wettelijke kaders (Jeugdwet, Wmo of Participatiewet).

In Almere maken ongeveer evenveel gezinnen als in andere steden gebruik van één voorziening vanuit de Jeugdwet, de Wmo of de Participatiewet: circa 9%. Er zijn iets meer Almeerse gezinnen dan in andere steden die gebruikmaken van twee of drie voorzieningen: 8% in Almere tegen 7% in andere steden. Van de Almeerse gezinnen maakt 3% gebruik van vier of meer voorzieningen. Dat is vergelijkbaar met het aandeel in andere steden met tussen de 100.000 en 300.000 inwoners.