Skip to main content

Combinaties van ondersteuning (per wet)

Mensen met problemen op meerdere terreinen moeten passende hulp en ondersteuning krijgen. Het streven is dat die hulp en ondersteuning zijn afgestemd op de behoeften van Almeerders, ongeacht via welk wettelijk kader dat gebeurt. Huishoudens kunnen gebruikmaken van meer voorzieningen via één wet (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een rolstoel) of via meerdere wetten (bijvoorbeeld dagbesteding en een bijstandsuitkering). We tonen het aantal huishoudens dat hulp krijgt uit verschillende wettelijke kaders (Jeugdwet, Wmo of Participatiewet), absoluut en in vergelijking met andere steden .

Vergeleken met andere steden van vergelijkbare omvang maken in Almere meer mensen gebruik van de Jeugdwet en de Participatiewet en minder van de Wmo. Dit heeft deels te maken met de bevolkingsopbouw van Almere, waar meer mensen met kinderen en minder senioren wonen dan in andere steden. Combinaties van ondersteuning via verschillende wetten komen niet veel voor. De meeste combinaties zijn er bij huishoudens die gebruikmaken van zowel de Participatiewet als de Wmo (15 huishoudens per 1.000, tegen 13 in andere gemeenten), gevolgd door huishoudens die gebruikmaken van zowel de Participatiewet als de Jeugdwet (4 huishoudens per 1.000 in Almere tegen 5 in andere gemeenten).