Skip to main content

Gebruik van hulp en ondersteuning

Mensen met problemen op meerdere terreinen moeten passende hulp en ondersteuning krijgen. Het streven is dat die hulp en ondersteuning zijn afgestemd op de behoeften van Almeerders, ongeacht via welk wettelijk kader dat gebeurt. Hieronder ziet u het percentage huishoudens dat gebruikmaakt van een of meer voorzieningen via de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Participatiewet in Almere en in steden met 100.000 tot 300.000 inwoners.

In Almere maakt ongeveer 20% van de huishoudens gebruik van een voorziening in het sociaal domein. Dat is meer dan in andere steden. In het eerste half jaar van 2017 nam het verschil met andere steden toe, doordat het gebruik van voorzieningen elders sterker daalde dan in Almere.