Skip to main content

Combinaties van ondersteuning (absolute aantallen)

Mensen met problemen op meerdere terreinen moeten passende hulp en ondersteuning krijgen. Het streven is dat die hulp en ondersteuning zijn afgestemd op de behoeften van Almeerders, ongeacht via welk wettelijk kader dat gebeurt. Huishoudens kunnen gebruikmaken van meer voorzieningen via één wet (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp en een rolstoel) of via meerdere wetten (bijvoorbeeld dagbesteding en een bijstandsuitkering). We tonen het aantal voorzieningen en regelingen waar huishoudens gebruik van maken, ongeacht de wettelijke kaders (Jeugdwet, Wmo of Participatiewet).

Ruim 17.000 Almeerse huishoudens maken gebruik van een of meer voorzieningen in het sociaal domein. Bij bijna de helft (bijna 7.900 huishoudens) is er geen sprake van combinaties van ondersteuning. Bij een kleine groep van 14% is sprake van combinaties van vier of meer voorieningen. Vergeleken met een jaar eerder zijn er iets minder huishoudens die gebruikmaken van meerdere voorzieningen en iets meer huishoudens die gebruikmaken van één voorziening.