Spring naar hoofd-inhoud

Combinaties van ondersteuning

De meeste Almeerders hebben geen ondersteuning nodig van de gemeente. Een deel doet wel een beroep op ondersteuning. Bijvoorbeeld voor een bijstandsuitkering of om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Sommige huishoudens hebben ondersteuning nodig op meerdere terreinen. Ze krijgen dan hulp vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of de Participatiewet.

In dit deel van de monitor ziet u hoeveel huishoudens combinaties van ondersteuning gebruiken binnen een wettelijk kader of tussen wettelijke kaders. De gegevens worden door de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek aangeleverd bij VNG Realisatie.

Bijna 40% van de huishoudens met ondersteuning gebruikt twee of drie voorzieningen. Bij een kleine groep van 14% is sprake van combinaties van drie of meer voorzieningen. De meeste combinaties van wettelijke kaders zijn er tussen de Participatiewet en de Wmo (15 huishoudens per 1.000, tegen 13 in andere gemeenten), gevolgd door de Participatiewet en de Jeugdwet (4 huishoudens per 1.000 tegen 5 in andere gemeenten).