Direct naar paginainhoud

Welke hulp en ondersteuning gebruiken Almeerders?

In dit deel van de monitor vindt u informatie over het gebruik van hulp en ondersteuning via de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Er zijn ook gegevens beschikbaar over het gebruik van combinaties van verschillende vormen van hulp en ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een gezin jeugdhulp krijgt en de ouders een bijstandsuitkering ontvangen.

We maken gebruik van twee soorten bronnen:

  • eigen gemeentelijke registraties;
  • gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.