Spring naar hoofd-inhoud

Wmo: uitvoering

Iedere gemeente is verplicht een enquête uit te zetten onder mensen met een maatwerkvoorziening via de Wmo. Deze vragen worden in alle gemeenten op dezelfde manier gesteld. Hieronder is te zien in hoeverre mensen hun weg weten wanneer ze een ondersteuningsvraag hebben. En in hoeverre zij vinden dat zij snel zijn geholpen met hun vraag. 

Alleen mensen met een recente maatwerkvoorziening via de Wmo kregen de vragenlijst. De ervaringen van mensen die geen maatwerkvoorziening kregen, zijn dus niet meegenomen. Bekijk ook het volledige rapport over de cliëntervaringen met Wmo-ondersteuning uit 201720182019 en 2020. In 2017 hield de gemeente daarnaast een aanvullend onderzoek onder mensen die contact hadden met het wijkteam over hun ervaringen.

Een groot percentage van de inwoners die een beroep doen op de Wmo, voelt zicht serieus genomen door de medewerker van de toegang. In 2019 is de score zelfs weer iets hoger dan voorgaande jaren. De meeste ondersteuning past ook in 2019 bij de vraag. De tevredenheid hierover is iets teruggelopen ten opzichte van 2017 en 2018.

De bekendheid van de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is flink toegenomen. Tegelijk is nog steeds driekwart van de inwoners die een beroep doen op de Wmo-toegang niet op de hoogte van deze mogelijkheid.

Het overgrote merendeel van de Wmo-cliënten is positief over de kwaliteit van de ondersteuning. De waardering voor de kwaliteit van de ondersteuning is marginaal toegenomen in 2019 ten opzichte van 2018.

Het percentage inwoners dat ervaren heeft dat samen met de toegangsmedewerker tot een oplossing is gekomen, is opnieuw iets toegenomen. Nog maar 12% heeft dit niet zo ervaren.

Laatst bijgewerkt: april 2020