Skip to main content

Wmo: toegang

Iedere gemeente is verplicht een enquête uit te zetten onder mensen met een maatwerkvoorziening via de Wmo. Deze vragen worden in alle gemeenten op dezelfde manier gesteld. Hieronder is te zien in hoeverre mensen hun weg weten wanneer ze een ondersteuningsvraag hebben. En in hoeverre zij vinden dat zij snel zijn geholpen met hun vraag. 

Alleen mensen met een recente maatwerkvoorziening via de Wmo kregen de vragenlijst. De ervaringen van mensen die geen maatwerkvoorziening kregen, zijn dus niet meegenomen. Bekijk ook het volledige rapport over de cliëntervaringen met Wmo-ondersteuning uit 20172018 en 2019. In 2017 hield de gemeente daarnaast een aanvullend onderzoek onder mensen die contact hadden met het wijkteam over hun ervaringen.