Spring naar hoofd-inhoud

Participatiewet: uitvoering

De gemeente Almere vraagt bijstandsgerechtigden jaarlijks naar hun ervaringen met de dienstverlening door de afdeling Werk en Inkomen. Dit doet ze in samenwerking met de vereniging van gemeentelijke sociale diensten, Divosa. Hieronder ziet u rapportcijfers die Almeerders geven voor de toegankelijkheid en dienstverlening. Bekijk ook de volledige rapporten over de klantervaringen van bijstandsgerechtigden in 2017, 2018 en 2019.

Waardering voor de algemene dienstverlening

Klanten geven de dienstverlening gemiddeld een 7,1. Een degelijk resultaat, dat in lijn ligt met het gemiddelde cijfer van 2018 (7,2) en iets lager is dan het gemiddelde van de andere gemeenten (7,3).

Het intakegesprek

44% van de respondenten geeft aan afgelopen jaar een intakegesprek te hebben gehad. Ze zijn hier in het algemeen tevreden over. De waardering voor de verschillende aspecten is in lijn met de referentiegroep en de eigen resultaten van vorig jaar.

Waardering consulenten inkomen en werkcoaches

De dienstverlening door de werkcoaches krijgt gemiddeld een 6,9 (net als vorig jaar). In de andere gemeenten is dit een 7,1. De inkomensconsulenten krijgen gemiddeld een 7,0. Dit is gelijk aan de score van vorig jaar en in lijn met de andere gemeenten (7,1).

Bereikbaarheid en informatievoorziening

De behandeling (7,7) en de wachttijden (7,2) aan de balie worden goed gewaardeerd. Op onderdelen liggen de scores voor bereikbaarheid van de gemeente Almere soms hoger en soms lager dan in de referentiegroep. Het hoogste cijfer is voor de openingstijden van Werk en Inkomen (7,8). Het laagste rapportcijfer is voor de snelheid waarmee Werk en Inkomen antwoordt (6,6). De rapportcijfers over de informatievoorziening zijn over het algemeen in lijn met de andere gemeenten en de cijfers van vorig jaar.

Succes- en verbeterpunten

Het meest genoemde pluspunt is ‘alles in het algemeen’, gevolgd door ‘klantvriendelijkheid/behulpzaamheid’ en ‘stiptheid uitbetaling uitkering’.

Het meest genoemde verbeterpunt is ‘rekening houden met de situatie van de klant’, op afstand gevolgd door ‘minder wisselingen van klantmanagers’ en ‘informatie over rechten/mogelijkheden’ op een gedeelde tweede plek.

Laatst bijgewerkt: april 2020