Spring naar hoofd-inhoud

Woon-zorgmogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van inwoners

We willen beter zicht hebben op de woon- en zorgbehoeften van Almeerders, op het aanbod van woon- en zorgfaciliteiten en we willen werkprocessen met partners en aanbieders verbeteren om sneller passende faciliteiten te kunnen realiseren. Ook willen we intramurale (24-uurs)zorg voor jongeren en volwassenen afbouwen en flexibeler worden in het op- en afschalen van zorg. Op dit moment is slechts één indicator beschikbaar: het aantal ingekochte plekken voor beschermd wonen. We werken aan het verbeteren van de informatievoorziening over de voortgang op deze ambitie.