Spring naar hoofd-inhoud

Statushouders zo vroeg mogelijk ondersteunen bij hun zelfredzaamheid

Voluit is het beleidsdoel om ‘statushouders zo vroeg mogelijk te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie door talenten, perspectieven en begeleidingsbehoeften in kaart te brengen en ze tegelijkertijd te wijzen op hun eigen rechten, plichten en verantwoordelijkheden in de Nederlandse samenleving’.  Getoond worden de aandelen statushouders:

  1. met een bijstandsuitkering;
  2. die een opleiding volgen;
  3. die zich vrijwillig inzetten.

Er wordt gewerkt met een integrale aanpak. De aanpak heeft tot doel dat vergunninghouders, naast het leren van de taal, in een zo vroeg mogelijk stadium starten met een opleiding, een baan of voorbereidende activiteiten om te komen tot integratie in de Almeerse samenleving. 

Langdurige en intensieve begeleiding blijft noodzakelijk. Niets doen leidt ertoe dat een grote groep vergunninghouders afhankelijk blijft van een bijstandsuitkering, waarmee aanzienlijke maatschappelijke kosten gemoeid zijn.

Laatst bijgewerkt: april 2020