Skip to main content

Statushouders zo vroeg mogelijk ondersteunen bij hun zelfredzaamheid

Voluit is het beleidsdoel om ‘statushouders zo vroeg mogelijk te ondersteunen bij hun zelfredzaamheid en participatie door talenten, perspectieven en begeleidingsbehoeften in kaart te brengen en ze tegelijkertijd te wijzen op hun eigen rechten, plichten en verantwoordelijkheden in de Nederlandse samenleving’.  Getoond worden de aandelen statushouders:

  1. met een bijstandsuitkering;
  2. die een opleiding volgen;
  3. die zich vrijwillig inzetten.